Nieuws pagina: Bijgewerkt - 15/05/2024

  • Attentie !!: safe de date - Onze jaarlijkse ALV (algemene ledenvergadering) staat gepland op woensdag 12 juni a.s. vanaf 20.00 uur. Alle leden en ouders van onze jeugdleden zijn van harte welkom! - i.v.m. reservering graag even je deelname opgeven!

 

  • Website is iets aangepast: voorlopige jaarplanning is vervangen door pagina "voor leden". Persoonlijk zijn we daar nog niet geheel tevreden over en gaat dit wellicht weer veranderen. Het voorgaande brengt ook de vraag naar voren, wat jullie als clubleden veranderd / verbeterd zouden willen zien, dus graag een reactie! //PS. tot op heden (vanaf eind december en nog steeds!) geen reacties! iedereen dus tevreden???? (of ernstiger wordt er wel door onze leden naar de site gekeken???) "Conclusie: "wie zwijgt stemt toe"!
  • PS; voor het voortbestaan van onze vereniging zijn we nog steeds op zoek naar hulp, zie pagina DE VERENIGING! (en jawel ook hier blijft het stil!!!!)
  • Onze sponsor en met dank is nu duidelijk zichtbaar op deze site !